a.Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

  • Khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng bao gồm cả phí giao hàng nếu có.

b.Thanh toán thông qua Ngân hàng -Tài khoản cá nhân:

Trần Thị Quỳnh

+Tài khoản số: 12510000646245

+Tại: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Đô

Trần Thị Quỳnh

+Tài khoản số: 1221009404089

+Tại: Ngân hàng An Bình (ABBank) Chi nhánh Hoàng Cầu