Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân

YẾN ƯU ĐÀM thu thập thông tin của khách hàng với mục đích hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho khách hàng cam kết thông tin khách thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Thông tin YẾN ƯU ĐÀM thu thập của khách hàng bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng quý khách đã đặt tại YẾN ƯU ĐÀM
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng.

Phạm vi sử dụng Thông tin: 

Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật và hạn chế tiết lộ cho bên thứ 3, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng dịch vụ và thuận tiện cho khách hàng YẾN ƯU ĐÀM có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho khách hàng sau khi đã được sự đồng ý của quý khách.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

YẾN ƯU ĐÀM đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

 • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
 • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
 • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã giao dịch tại YẾN ƯU ĐÀM. Trong một vài trường hợp đặc biệt, YẾN ƯU ĐÀM có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. YẾN ƯU ĐÀM cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.